Gölbaşı Güncel Haber
HV
21 TEMMUZ Pazar 03:50

Yok sayma ve Ostrasizm

Av.Serra Taşköprü
Av.Serra Taşköprü
Giriş Tarihi : 10-03-2023 20:35

Bir varmış bir yokmuş der gibi kendi varlığınızdan dahi şüphe ettirecek bir tür şiddettir. Kanıt bırakmayan cinsten olduğu için maalesef adınız ya deliye ya da ruh hastasına çıkar. Maruz kaldığınız hak ihlalini ve şiddeti anlatabilmeniz ve bu anlamda anlaşılabilmeniz mümkün olmaz. Bu çaresizlik hissi sizi suçlara azmettirir hatta intihara kadar sürükleyebilir. Önce maruz kaldığınız şiddeti anlamlandıramazsınız. İlk başta zihinsel sonra ruhsal sonra ise fiziksel belirtiler başgöstermeye başlar. Düşünsel anlamda yani akli melekelerinizi kurgusal nitelikte bozar. Bazen tüm bu belirtiler beraber gözükür. Fiziksel rahatsızlığınız varsa ağırlaştırır. Hele psikiyatrik tanınız varsa kimse sizi ciddiye almaz. Kaale alınmadıkça daha da çaresizleşirdelirme boyutuna varacak hale gelirsiniz. Sesli şiddet olarak da nitelendirdiğim görünen yani somut delillerin olduğu psikolojik, zihinsel, fiziksel, cinsel, ekonomik şiddetin ötesinde şikayet edilemediği ve anlaşılamamaktan yoksayılma haline yani sessiz şiddete daha da çok maruz kalarak toplumsal yönde de stigmatizasyon yani damgalama ve sonrasında ostracism yani dışlama ve psikopatik, sosyopatik belirtiler gösterme haliniz vücut bulur.,

Esasen deliller yok değildir sadece hikaye iyi dinlendiğinde bu tip bir şiddetin ağır travmasını, kişiyi olumsuz yönde manipüle edip kişide düşünsel, ruhsal, akli yani zihinsel, fiziksel, cinsel ve ekonomik bazlı ciddi zararlar oluşturduğu aşikar olmaktadır.

Biz hep görselliğe önem verdiğimiz,bu sinsi şiddeti asla ciddiye almadığımız müddetçe maalesef şiddetin özü olan sessizlik, tepkisizlik, ihmal, yoksayma, dışlama gibi negatif eylemle yani eylemsizlikle işlenen suçları ve maruz kalanların toplumdaki yani sosyoloji odaklı durumunu dikkate almadığımızda gerçek suçluları cezasız bırakmış olacağız. Çok zekice ve soğukkanlılıkla işlenebilen suçlar noktasında özellikle eğitimli denen kesimin işlediği suç türlerinden olan sessizlik silahının kullanılarak işlendiği suçlar olan ihmal suretiyle kasten öldürme, ihmal suretiyle kasten yaralama, eziyet, cinsel istismar, intihara azmettirme, teşvik etme yani yönlendirme gibi suçları bu yolla işleyebilmektedirler ve şikayet hakları olsa da tespit edilmesi zor ve meşakkatli olduğu için ve hasta ve/veya suçlu görünen maruz kalanlar varoluncacezalandırılan maalesef ağır travmanın muhattabı gerçekte suçsuz olanlar cezalandırılır veya ölür.

Herkes maruz bırakır veya maruz kalır. Ancak adı çıkmasın diye acizlikten susmayı tercih eder. Buradaki sessizlik şiddet değil tam tersi acizlik ve korkaklık ve de muhtaçlık halidir. Uygulayıcı sessizliği kullanır maruz kalan da. Biri şiddet olarak diğeri korkarak susar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR